For å kunne betjene et økende marked og mestre den utfordrende oppgaven det er å foreta kartlegging av sjøbunn, har Subsea Marintech AS satset tungt i investering av utstyr og sensorer med høy kvalitet og nøyaktighet. Vi har også satset på fagfolk med solid bakgrunn innen kartlegging og maritime operasjoner. Våre systemer er spesialdesignet for rask mobilisering, og for å dekke alle områder - fra arbeid på damanlegg i høyfjellet til oppdrag offshore. Alt utstyr og sensorer som er presentert her er montert i en spesial designet båt som kan transporteres på bilhenger. Dette fører til at behovet for rigging på arbeidsplassen faller bort. Den håndterlige størrelsen på utstyret gjør det lett å mobilisere, også med lastebil eller helikopter.
Subsea Marintech AS har, utviklet og produsert en omfattende sammensetning av utstyr og sensorer for å tilfredsstille de strenge krav om nøyaktighet i måleresultatene. Alle målinger blir utført, enten fra et ROV system, eller fra et overflate fartøy. Sammen med høy mobilitet, vil systemet øke kosteffektiviteten, og derfor gi kunden store besparelser.
Copyright © 2020 Subsea Marintech AS. All rights reserved Email : post@sub-mar.no | Tlf. : (+47) 93 27 56 49
SUBSEA UTSTYR