Vi har også satset på fagfolk med solid bakgrunn innen ROV, kartlegging og maritime operasjoner og som har lang erfaring innen arbeid relatert til denne industrien. Våre systemer er spesialdesignet for rask mobilisering, og for å dekke alle områder - fra arbeid på damanlegg i høyfjellet til oppdrag offshore. Den håndterlige størrelsen på utstyret gjør det lett å mobilisere, enten med lastebil eller helikopter. Sammen med høy mobilitet, vil våre systemer øke kosteffektiviteten, og derfor gi kunden store besparelser uten at det går på bekostning av kvaliteten.
Copyright © 2020 Subsea Marintech AS. All rights reserved Email : post@sub-mar.no | Tlf. : (+47) 93 27 56 49
Subsea Marintech AS er satt sammen av et kompetanseteam som har vært operative i Subsea industrien siden slutten av 80-tallet. Vi har også opparbeidet oss lang erfaring gjennom vårt moderselskap BK Marine AS Subsea Marintech AS har lang erfaring med problemløsning i undervannsbransjen. Våre hovedfelt er Kartlegging av sjøbunn, utvikling av sensorsystemer og ROV relaterte oppdrag. Vi har vår base sentralt i Norge, og tilbyr våre tjenester over hele landet. For å kunne betjene et økende marked og mestre den utfordrende oppgaven det er å utføre undervannsoperasjoner med høy presisjon og nøyaktighet, har Subsea Marintech AS satset på utstyr og sensorer med høy kvalitet og nøyaktighet.